prawnik adwokat częstochowa

Co to jest zachowek i komu przysługuje?

Prawo spadkowe po śmierci spadkodawcy dotyczy przede wszystkim osób, które są spadkobiercami ustawowymi oraz tych, które zostały wskazane w testamencie. Okazuje się, że spadkobiercy ustawowi, jeśli nie zostali wskazani w takim dokumencie, mają prawo do tzw. zachowku. Co to dokładnie jest i komu się należy? Dowiedz się więcej już teraz.

Co to jest zachowek?

Zachowek jest zabezpieczeniem majątkowym dla osób, które są spadkobiercami ustawowymi, a nie zostali wskazani w testamencie. Najczęściej ma zastosowanie w sytuacji, w której spadkodawca nie uwzględnił spadkobiercy ustawowego, na przykład dziecka w testamencie, za to cały majątek przekazał osobie niespokrewnionej. Prawo do zachowku zabezpiecza wtedy interes rodziny.

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Sprawy spadkowe Częstochowa przewidują możliwość przyznania zachowku osobom spokrewnionym ze spadkodawcą, które nie zostały wskazane w testamencie. Dzięki temu ustalane jest zabezpieczenie majątkowe rodziny osoby zmarłej, która pozostawiła po sobie majątek.

Ile wynosi zachowek?

Wysokość zachowku zależy od wartości pozostawionego majątku. Jak potwierdza kancelaria Kowalski z Częstochowy, zachowek to połowa majątku, który przysługiwałby spadkobiercy ustawowemu, jeżeli ten zostałby wpisany do testamentu. Jeżeli spadkobierca ustawowy jest osobą niepełnosprawną albo trwale niezdolną do pracy, wtedy zachowek wynosi ⅔ wartości całego majątku, który odziedziczyłby w drodze sporządzenia testamentu.

Komu zachowek nie przysługuje?

Zachowek ustawowo przysługuje dzieciom, rodzicom albo małżonkom zmarłego spadkodawcy. Nie przysługuje on osobom z dalszej linii pokrewieństwa albo w określonych przypadkach. O zachowek nie może na przykład ubiegać się osoba, która dobrowolnie zrzekła się spadku notarialnie albo poprzez werdykt sądu. Dlatego tak ważne jest racjonalne podejmowanie decyzji o odrzuceniu spadku. Jest to opłacalne w przypadku, w którym zmarły pozostawił po sobie długi, zamiast majątku.

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych udostępnionych przez kancelariakowalski.pl.